Civilum združuje arhitekte in gradbene inženirje z namenom sodelovanja strokovnjakov iz različnih področij pri iskanju boljših in inovativnih rešitev pri oblikovanju prostora in iženirskih objektov.

Skozi celoten proces načrtovanja tesno sodelujemo z naročnikom. Naš način načrtovanja vključuje v vseh projektnih fazah vse potrebne vidike. Želje uporabnika povežemo s funkcionalnimi zahtevami objekta, danostmi na lokaciji, finančnimi in izvedbenimi možnostmi, zakonodajnimi zahtevami ter inovativnim oblikovanjem.

Naročnik ima v vseh projektnih fazah možnost vpogleda v 3d model svojega objekta. S 3d modeliranjem zagotavljamo, da so pričakovanja naročnika usklajena s končnim rezultatom.

 

STORITVE

 

ARHITEKTURA

načrtovanje novih stavb

prenove stavb

zunanje ureditve

načrtovanje krajinskih in urbanih ureditev

oblikovanje urbane opreme

oblikovanje interjerjev

 

PARAMETRIČNO MODELIRANJE

optimizacija izvedbe oblikovno kompleksnih objektov

 

INŽENIRSKI OBJEKTI

regulacija vodotokov

odvajanje odpadnih voda

 

POPLAVNE IN HIDRAVLIČNE ŠTUDIJE

za potrebe izdelave opn in oppn

za potrebe umeščanja gradbeno inženirskih objektov in zunanjih ureditev v prostor

za ugotavljanje delovanja kanalizacijskih sistemov

 

GRADBENI NADZOR

Nadzor poteka pod vodstvom izkušene ekipe arhitektov in inženirjev.        

Poleg gradbeno-tehničnega nadzora naročniku pomagamo nadzirati finančno konstrukcijo izvedbe.

 

SVETOVANJE

Svetujemo pri nakupu nepremičnine, glede možnosti gradnje na parceli, dozidave in nadzidave objekta.

Naročniku pridobimo ponudbe različnih izvajalcev in mu pomagamo izbrati najbolj optimalno.

 

LEGALIZACIJE STAVB

Izdelamo projektno dokmentacijo za legalizacijo vseh vrst stavb.

Pošlji povpraševanje

 

ENERGETSKE IZKAZNICE

Ugodno in hitro izdelamo računske in merjene energetske izkaznice za vse stavbe.

Izdelali smo energetske izkaznice za stavbe v skupni kvadraturi več kot ........m2.

 

KAKO POTEKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKI OBJEKT V NAŠEM BIROJU...

 

UVODNI  INFORMATIVNI SESTANEK

Seznanitev z željami naročnika, predstavitev našega načina dela.

PRIPRAVA PROJEKTNE NALOGE

PRIPRAVA IN PODPIS POGODBE

 

IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE

Idejno zasnovo za vas lahko izdelamo na treh nivojih zahtevnosti obdelave.

(spodaj slika treh nivojev-beli model, model z osnovnimi materiali, realistična vizualizacija)

 

Prvi sestanek z naročnikom - skupni pregled 3D modela objekta, morebitne korekcije modela.

Drugi sestanek z naročnikom – predstavitev končne verzije idejne zasnove in vnos morebitnih detajlnih popravkov.

Predaja idejne zasnove.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Za naročnika z njegovim pooblastilom vodimo pridobivanje projektnih pogojev in soglasij in celoten upravni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Sestanek z naročnikom – uskladitev podrobnosti pred oddajo projekta na upravno enoto.

Oddaja projekta na upravno enoto.

Pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

PROJEKT ZA IZVEDBO

Sestanek z naročnikom, arhitektom ter projektantom elektro in strojnih inštalacij.

Poskrbimo za izdelavo vseh potrebnih izvedbenih načrtov ter za njihovo medsebojno usklajenost.

Projekt za izvedbo sestavljajo: načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektro in strojnih inštalacij ter popis gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

V sklopu celostnega načrtovanja objekta naredimo načrt okolice objekta, ki zajema načrt odvajanja odpadnih voda, načrt tlakovanih in zelenih površin, morebitne oporne zidove, ter načrt prometne ureditve.

Sestanek z naročnikom - končni pregled projekta.

Predaja projekta.

 

PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE

Obiskujemo gradbišče in preverimo skladnost gradnje s projektom in natančnost izvedbe detajlov. Med gradnjo skupaj z vami in z izvajalcem rešujemo morebitne težave in spremembe. Termini obiskov po dogovoru z investitorjem .

 

PROJEKT IZVEDENIH DEL

Projekt izvedenih del izdelamo na željo naročnika ali če je ta zakonsko predpisan.

Projekt za izvedbo je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

KAKO POTEKA IZDELAVA NAČRTA NOTRANJE OPREME V NAŠEM BIROJU...

 

UVODNI  INFORMATIVNI SESTANEK

Seznanitev z željami naročnika, predstavitev našega načina dela.

PRIPRAVA PROJEKTNE NALOGE

PRIPRAVA IN PODPIS POGODBE

 

IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE

Idejno zasnovo interjerja za vas lahko izdelamo na treh nivojih zahtevnosti obdelave.

(spodaj slika treh nivojev-beli model, model z osnovnimi materiali, realistična vizualizacija)

Prvi sestanek z naročnikom - skupni pregled osnovnega 3D modela objekta, morebitne korekcije zasnove.

Drugi sestanek z naročnikom – predstavitev dopolnjene verzije idejne zasnove, določitev nadaljnih oblikovalskih izhodišč, materialov, barv in cenovni razred opreme.

Predstavitev in predaja idejne zasnove.

 

IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA

(slika soba meta)

Z izvedbenim načrtom zagotavljamo kakovost in skladnost izvedbe. Skupaj z naročnikom na podlagi pridobljenih vzorcev natančno določimo finalne obdelave površin in opreme. Po predhodnem posvetovanju s potencialnimi izvajalci uskladimo vse izvedbene detajle. Izdelamo natančne izvedbene ali delavniške načrte.

Izvedbeni načrt na željo naročnika dopolnimo s popisom gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

 

KOORDINACIJA IZVEDBE

Za naročnika lahko pridobimo ponudbe izvajacev, jih analiziramo in svetujemo pri izbiri najbolj optimalne.

Koordiniramo in nadzorujemo kvaliteto izvedbe, glede na dogovorjeno v projektu.